Mama, wanneer mag ik naar de basisschool?*

geplaatst in: Annette, opvoeden | 0

Joepie, we gaan naar de basisschool

Giraf gaat naar school en schrijft aan de tafel, illustratie uit Giraf schrijft!Als je 4 jaar bent geworden is het groot feest, want dan mag je naar de basisschool. En dat is prachtig.

Meestal gaat het zo: Eerst mag je komen kijken, naar de school, naar de klas, en de juf. Je ouders/ verzorgers hebben dan eerst een gesprek met de directeur om alles door te nemen, zoals wanneer je jarig bent, of er bijzonderheden zijn enzo. Soms kan je dan een dagje wennen. Want het is natuurlijk allemaal nog nieuw. Dan ontmoet je de juf of meester en de klas en krijg je uitleg wanneer ze wat gaan doen, zoals spelen pauze, snackje eten, wanneer de grote pauze begint, wanneer ze gaan gymmen en wanneer de bel gaat om weer naar huis te gaan.

Tussen de middag gaat niet iedereen naar huis, want overblijven en dus eten op school is ook een leuke mogelijkheid. Dan kan je na het eten weer spelen op het schoolplein.

Op school eer je veel dingen zoals schrijven, lezen, rekenen, taal en andere onderwerpen. Alles komt op zijn tijd aan de beurt en je leert het stap-voor-stap. Net als Giraf die zijn naam leerde schrijven, en hier eerst even voor moest oefenen, zo gaat het ook op school, het is veel oefenen.

Naar school gaan is niet vrijwillig, want vanaf 5 jaar ben je leerplichtig, en moet je echt naar school gaan.

Maar hoe is dat gekomen en ontstaan, dat je naar school moet?
Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar in het reguliere onderwijs. Hoewel het basisonderwijs gevolgd kan worden vanaf 4 jaar, is pas vanaf de vijfde verjaardag het kind leerplichtig. Een school waar basisonderwijs wordt aangeboden, heet een basisschool. De basisschool bestaat sinds de Wet op het Basisonderwijs uit 1985. Daarvoor was er een onderverdeling in lagere scholen en kleuterscholen. Nederland telt heel veel basisscholen, meer dan 6000 scholen.

Wat is de leerplicht?

Leerplicht is de wettelijke verplichting kinderen onderwijs te laten volgen. Wanneer sprake is van de verplichting om dit aan een school te doen, wordt dit schoolplicht genoemd. Leerplicht en schoolplicht verschillen van land tot land, waarbij in sommige landen thuisonderwijs wel toegestaan is en in andere landen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden.
De inburgeringswet in Nederland valt niet onder de leerplichtwet, maar betekent in de praktijk wel de verplichting tot leren voor veel nieuwkomers en oudkomers, met nogal zware sancties voor wie hier niet aan voldoet.

Olifant gaat naar de basisschool. Olifant schrijft aan tafel, met blauwe boekenkast.Stukje historie:

De eerste leerplichtwet in Nederland werd aangenomen in 1900 en trad in werking op 1 januari 1901. Deze wet verplichtte kinderen van 6 tot 12 jaar tot het volgen van onderwijs. De leerplicht startte dus bij de aanvang van het schooljaar nadat de kinderen ten volle 6 jaar geworden zijn. Voor sommige kinderen werden uitzonderingen gemaakt, zoals voor boerenkinderen tijdens de oogsttijd. Dochters mochten ook thuisblijven om het gezin te verzorgen.

We leren alles stap-voor-stap
Tijdens de schooluren leer je ook lezen en mag je de boekjes ook zelf gaan lezen. Hier zit ook een volgorde in, in het begin is het makkelijk ( AVI 1). Als je verder komt kan je heel veel boeken zelfstandig lezen. Ook die van Giraf en vriendjes!

Een stapje hoger
Als je 12 jaar bent geworden en je zit in groep 8, is het tijd om afscheid te nemen. Dan gaan de kids, naar het voortgezet onderwijs. Naar welke school je dan zult gaan, bespreek je met de school. Eerst moet er een belangrijke toets gemaakt worden zoals de Cito-toets of de NIO-toets. Op deze volgende school is het soms nog spannender en heb je voor ieder vak een andere leraar. En mag je ze aanpreken met mevrouw en meneer. Is dat niet leuk??

illustraties uit: 'Giraf schrijft!'

Laat een reactie achter